Korona 2020

Tylko dla osób zarejestrowanych pod imieniem i nazwiskiem.
Torres
Szef
Posty: 1232
Rejestracja: 20:20, 26/mar/2017

Re: Korona 2020

Post autor: Torres » 17:41, 17/lut/2021

https://pt-pt.facebook.com/156466726379 ... video_list

Debata trochę przydługawa lecz warto posłuchać jak rzecznik GISu miga się jak piskorz nie udzielając odpowiedzi na zasadne pytania współuczestników debaty.
Fakt,że jednym z uczestników jest Zięba o niczym nie świadczy :roll:

Po odsłuchaniu jednak kultowe jest zdani,które to kompetentny i cyniczny doktorek-rzecznik wypowiedział trochę wcześniej :lol:
https://telewizjarepublika.pl/rzecznik- ... 90507.html
Rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar zapewnił, że Europie nie grozi „wielka epidemia koronawirusa”. Wskazał jednak, że jego przypadki mogą pojawić się w Polsce.
:lol:
To nie jest pierwszy koronawirus znany naukowcom. Mogą się zdarzyć takie przypadki w Polsce, ale nie ma powodu do paniki, nie ma przesłanek, by mówić o jakiejś epidemii – uspokajał Jan Bodnar w "Sygnałach Dnia"
:lol:

Jak widać optyka rzecznika się z czasem zmieniły i szybciutko wkomponował się ogólny nurt siania paniki i strachu!

Torres
Szef
Posty: 1232
Rejestracja: 20:20, 26/mar/2017

Re: Korona 2020

Post autor: Torres » 21:10, 17/lut/2021

Wiele spraw jest przemilczanych lub całkowicie bagatelizowanych.Ostatnio ministrant Poniedzielny wysunął projekt by "lekko uchylić" drzwi POZetów
czyli wpuszczać dzieciaki od O do 6 lat jak i seniorów 65 plus.Można by powiedzieć Hurrrra!
Oczywiście środowisko lekarskie momentalnie wysunęło milion powodów,że pomysł ten jest zły,że oni i tak mają mnóstwo pracy :lol: i w ogóle to teleporady wielu osobom pomagają etc.Mniejsza z tym.
Zastanawiające jest,że środowisko lekarskie wręcz :lol: celebruje wajrusa ,a ich orędownikami są etatowi pyskacze ekszperci.
Pomijając już tych co ewidentnie trzepią kapuchę na tym fakcie / szczepidła,respiratory,maski,płyny,fartuchy i milion pierdół/ za które de facto płaci pacjent /podatnik/ należałoby zapytać co mają z tego ci co niby są na pierwszej linii frontu.Otóż wcale niemało :roll:
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktu ... ,7849.html
Zakładam,że nie wszystkim będzie się chciało tego linka otwierać więc treść wkleję :lol:
Finansowanie leczenia pacjentów z COVID-19 w szpitalach tradycyjnych i tymczasowych
Ważne!
16-11-2020
Przedstawiamy szczegóły dotyczące kosztów leczenia pacjentów z COVID-19 w szpitalach tradycyjnych i szpitalach tymczasowych
.
Szpitale tradycyjne dzielimy na 4 typy, w zależności od poziomu zabezpieczenia covidowego:

I poziom: szpitale, w których utworzono tzw. łóżka buforowe, przeznaczone dla pacjentów z PODEJRZENIEM zakażenia koronawirusem
II poziom: szpitale, które zajmują się LECZENIEM CHORYCH NA COVID-19, czyli pacjentów z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. Obejmują opieką także pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem
III poziom: szpitale, do których trafia pacjent z COVID-19 (pozytywny wynik testu na koronawirusa), lecz głównym powodem jego hospitalizacji NIE JEST COVID-19
IV poziom: to szpitale hybrydowe, które łączą w sobie zadania np. szpitala II i III poziomu. Koordynują opiekę nad pacjentami z COVID-19 w każdym województwie.


SZPITALE TRADYCYJNE (I, II, III, IV POZIOM ZABEZPIECZENIA COVIDOWEGO)
OPŁATY ZA GOTOWOŚĆ

1. Szpitale I i II poziomu zabezpieczenia covidowego otrzymują opłatę za dobową gotowość do udzielania świadczeń medycznych, wyłącznie dla pacjentów podejrzanych i zakażonych koronawirusem. Mowa o placówkach, które musiały przekształcić np. jeden oddział do opieki wyłącznie nad pacjentami podejrzewanymi i zakażonymi koronawirusem.

Opłata za gotowość jest rekompensatą za utracone wpływy, które szpital uzyskałby z umowy z NFZ, lecząc pacjentów na tym oddziale w normalnym trybie, w czasie poza covidowym. Wysokość rekompensaty liczona jest względem wynagrodzenia za świadczenia wypłaconego tym szpitalom przez NFZ w styczniu i lutym 2020 r., czyli średniej z okresu przed pandemią.

Średnia to ponad 717 zł/dobę za łóżko.

Z kwoty rekompensaty wyłączone są koszty:

leków stosowanych w chemioterapii oraz leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowanych w ramach programów lekowych,
środków finansowych przekazywanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy,
świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne oraz ratowników medycznych na podstawie Ogólnych Warunków Umów.

2. Szpitale I, II i IV poziomu zabezpieczenia covidowego za każde dodatkowe łóżko (niefinansowane wcześniej w ramach umowy z NFZ) otrzymują 100 zł/dobę za dostępności tego łóżka dla pacjentów podejrzewanych i zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

3. Ponadto placówki II i IV poziomu zabezpieczenia covidowego dostają środki za dostępność do respiratora dla pacjentów podejrzewanych i zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Opłata wynosi 200 zł/dobę dostępności do każdego dodatkowego respiratora, który nie jest ujęty w dotychczasowej umowie szpitala z Funduszem.

4. Szpitale III poziomu zabezpieczenia covidowego otrzymują opłatę za gotowość do udzielania świadczeń medycznych pacjentów z COVID-19. Opłata wynosi 40 zł/dobę za każde łóżko, zarejestrowane w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.


OPŁATY ZA LECZENIE

5. Placówki I, II i IV poziomu zabezpieczenia covidowego otrzymują 185 zł za pobyt pacjenta podejrzanego o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

6. Szpitale II i IV poziomu zabezpieczenia covidowego za leczenie pacjenta z COVID-19, z uwzględnieniem poziomu jego saturacji otrzymają odpowiednio 330 zł/osobodzień w przypadku saturacji równiej lub wyższej niż 95% i 630 zł/osobodzień w przypadku saturacji poniżej 95%.

7. Za hospitalizację pacjentów chorych na COVID-19, którzy wymagają wentylacji mechanicznej poza oddziałem intensywnej terapii szpitale II i IV poziomu zabezpieczenia covidowego otrzymują 1 154 zł/osobodzień. W sytuacji, gdy pacjent z COVID-19 wymaga wentylacji mechanicznej na oddziale intensywnej terapii, wówczas szpitale II i IV poziomu zabezpieczenia covidowego otrzymują od 919 zł do 5 298 zł/osobodzień.

8. Placówki III i IV poziomu zabezpieczenia covidowego za hospitalizację pacjenta z COVID-19, który wymaga leczenia specjalistycznego, otrzymują środki za to leczenie na podstawie klasyfikacji JGP konkretnego świadczenia specjalistycznego.
WAŻNE:

Do środków za leczenie pacjentów z COVID-19 w jednostkach z poszczególnych poziomów zabezpieczenia covidowego, dodatkowo NALEŻY DOLICZYĆ OPŁATY ZA GOTOWOŚĆ.
W kosztach leczenia i w opłatach za gotowość NIE SĄ UWZGLĘDNIONE koszty dodatków do wynagrodzeń personelu medycznego. Stanowią one odrębną część kosztów, które pokrywa NFZ. Ich wysokość została wskazana w poleceniu Ministra Zdrowia dla Prezesa NFZ z 1 listopada 2020 r.

PRZECZYTAJ: Zmiany w dodatku covidowym dla medyków: jest wyższy i dostanie go dodatkowy personel


SZPITALE TYMCZASOWE :lol:
OPŁATY ZA GOTOWOŚĆ – na podstawie analizy AOTMiT*

1. Szpitale tymczasowe za dostępność łóżka dla pacjentów z COVID-19 otrzymują 822,43 zł/dobę.

2. Szpitale tymczasowe za dostępność jednego stanowiska umożliwiającego prowadzenie wentylacji mechanicznej pacjenta z COVID-19 otrzymają 3 773,70 zł/dobę.

3. Szpitale tymczasowe za gotowość do udzielania świadczeń w punkcie przyjęć otrzymują 18 299 zł/dobę.


OPŁATY ZA LECZENIE – na podstawie analizy AOTMiT

4. Za leczenie pacjenta z COVID-19 szpitale tymczasowe otrzymują 1 026,40 zł/osobodzień.

5. Za leczenie pacjenta z COVID-19, który wymaga wentylacji mechanicznej, otrzymują 4 321,14 zł/osobodzień.
WAŻNE:

W szpitalach tymczasowych opłaty za leczenie NIE ŁĄCZĄ SIĘ Z OPŁATAMI ZA DOSTĘPNOŚĆ (GOTOWOŚĆ).
Stawki za dostępność i leczenie pacjentów z COVID-19 w szpitalach tymczasowych UWZGLĘDNIAJĄ dodatkowe środki na wynagrodzenie personelu medycznego, które każdorazowo po zakończeniu miesiąca będą podlegały rozliczeniu z NFZ przez pomniejszenie wartości przekazywanych środków o dopłatę równą 100% w stosunku do dotychczasowego wynagrodzenia danego pracownika lub o wysokość wynagrodzeń łącznie z dodatkami, wypłacanych przez wojewodę (w przypadku personelu skierowanego do pracy w szpitalu tymczasowym przez wojewodę).
Szpitale tymczasowe NIE OTRZYMUJĄ rekompensaty za utracone przychody [patrz pkt. 1, Szpitale tradycyjne – opłaty za gotowość]
Po pierwszym okresie funkcjonowania szpitali tymczasowych, AOTMiT raz jeszcze wyceni wysokość stawek za gotowość do leczenia i leczenie pacjentów z COVID-19 w szpitalach tymczasowych, na podstawie realnie poniesionych kosztów.

* Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji


ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Świadczenia medyczne, w tym transport sanitarny, udzielane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 nie są finansowane ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Środki na ich pokrycie pochodzą z budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia lub z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19.
Nie zasadne jest więc pytanie dlaczego w szpitalach brak miejsc dla pacjentów ze "zwykłymi" schorzeniami gdyż ci są po prostu nie opłacalni dla szpitala,który rządzi się nie interesami pacjenta .jeśli taki termin jeszcze istnieje/ tylko zasadami ekonomii.Czyli leczymy lub stwarzamy pozory leczenia tych za których NFZ płaci więcej!
Tak więc jest to kolejna grupa,która ma się świetnie i chętnie taki stan rzeczy pozostawiła na zawsze!
Ostatnio zmieniony 22:26, 17/lut/2021 przez Torres, łącznie zmieniany 2 razy.

Torres
Szef
Posty: 1232
Rejestracja: 20:20, 26/mar/2017

Re: Korona 2020

Post autor: Torres » 21:29, 17/lut/2021

Szpital szpitalem,ekonomia ekonomią /pacjent mało ważny/ ale zasoby ludzkie też coś z tego muszą mieć.To oczywiste.No i mają! :roll:
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktu ... ,7840.html :lol:
Zmiany w dodatku covidowym dla medyków: jest wyższy i dostanie go dodatkowy personel
Od 1 listopada 2020 roku dodatkowe wynagrodzenie1 w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 otrzymają: personel SOR, izb przyjęć, zespołów ratownictwa medycznego oraz diagności laboratoryjni. Ponadto wysokość dodatku została podwojona.

Minister Zdrowia, poleceniem z 1 listopada 2020 roku, zobowiązał Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do przyznania dodatkowego wynagrodzenia za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 nowym grupom personelu medycznego. W poleceniu zapisano także podwyżkę dodatku o 100%.
Komu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie?


Do tej pory dodatkowe wynagrodzenie otrzymują osoby zatrudnione w szpitalach II i III poziomu zabezpieczenia covidowego2, które (kryteria wymienione poniżej muszą być spełnione łącznie):

wykonują zawód medyczny,
uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Od 1 listopada dodatek przysługuje także osobom wykonującym:

zawód medyczny w SOR lub izbach przyjęć, zespołach ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołach ratownictwa,
czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratoriach przy szpitalach I, II i III poziomu zabezpieczenia covidowego, z którymi NFZ podpisał umowę na wykonywanie testów w kierunku SARS-CoV-23.

Dodatkowe wynagrodzenie przysługuje pracownikom medycznym zatrudnionym na umowę o pracę lub na umowę cywilno-prawną.
Ile wynosi dodatkowe wynagrodzenie?

Od 1 listopada dodatek został podwojony i wynosi aktualnie 100% wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Jednocześnie maksymalna kwota dodatku nie może być wyższa niż 15 tys. zł. :lol:
Skąd pochodzą środki na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia?

Środki na dodatkowe wynagrodzenie pochodzą z budżetu państwa, z części której dysponentem jest Minister Zdrowia.

Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiada za przekazanie środków na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia do placówek medycznych.

1 W formie dodatkowego świadczenia pieniężnego

2 Placówki te muszą być wpisane do wykazu prowadzonego przez dyrektorów oddziałów NFZ wspólnie z wojewodami.

3 Laboratoria te muszą być wpisane na listę opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid.

Tak więc drodzy pacjenci teleporady i ten cały pier...lony system,który został stworzony ma sens bo opłaca się wszystkim oprócz oczywiście chorym!
Idąc do lekarza /tak normalnie/ nagle by się okazało,że to katar :lol: Teleporada zaś powoduje,że momentalnie wysyłani jesteśmy na testy gdzie wynik jest już oczywisty.Covid...i choć bezobjawowy to Covid! Wszyscy ucieszeni... oprócz "pacjentów".
Uszczerbek funduszy NFZ w dużej mierze zrekompensuje duża ilość zgonów,która przy okazji poprawi również bilanse ZUSu.
Zwoł jak zwoł budżet jakoś to do kupy ogarnie,a my...No cóż ryja w kubeł o prosić o michę ryżu jeśli oczywiście pozwolą nam wypracować środki na nią!

Awatar użytkownika
Janusz Ławecki
Moderator
Posty: 434
Rejestracja: 15:11, 26/mar/2017
Imię: Janusz
Nazwisko: Ławecki
Miejscowość: Siemianowice Śląskie Hugo

Re: Korona 2020

Post autor: Janusz Ławecki » 23:04, 17/lut/2021

Pieniądz rządzi światem. Przykre to.
Wszyscy mówią "nie czyń drugiemu co tobie nie miłe"
A ja mówię: "czyń drugiemu to, co chciałbyś, żeby on uczynił tobie"
(największy ze wszystkich ludzi)

Torres
Szef
Posty: 1232
Rejestracja: 20:20, 26/mar/2017

Re: Korona 2020

Post autor: Torres » 10:24, 18/lut/2021

~www- 4 min temu
Po co Firmie Pfizer jest potrzebny Biontech ? Pfizer zysk operacyjny za 2019 rok - 16,3 Miliarda Dolarów, liczba zatrudnionych 80300 osób. Biontech (rok założenia 2013 rok) zysk operacyjny za rok 2019 minus 170 Milionów Euro (strata). liczba zatrudnionch 1312 osób. A więc wygląda na to że Pfizer potrzebuje firmy wydmuszki-słupa.Takie to dobro że Pfizer nie chce brać odpowiedzialności za swój produkt
https://mojejaslo.pl/cala-prawda-o-konc ... -covid-19/
Każdy kto nawołuje do masowych szczepień na koronawirusa powinien najpierw zapoznać się z firmami produkującymi szczepionki. Jedną z nich jest koncern farmaceutyczny Pfizer, którego można określić mianem recydywisty, biorąc pod uwagę liczbę i skalę skandali oraz oszustw medycznych.
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomo ... 53999.html
Pfizer zgodził się zapłacić 14,5 mld dolarów odszkodowań w związku z oskarżeniami o fałszywy marketing Detrolu, leku mającego pomagać w przeroście prostaty.

11,8 mld dolarów odszkodowania wypłacone będzie bezpośrednio amerykańskiemu rządowi. 2,6 mld dolarów skierowane zostanie do Medicaid
.
https://wyborcza.pl/1,75399,4205040.htm ... rects=true
W 1996 r. ponad 200 dzieci dostało od Pfizera eksperymentalny antybiotyk. Spowodował on, że 11 dzieci zmarło, a dziesiątki cierpią do dziś na uszkodzenia mózgu i układu nerwowego. Niektóre mają kłopoty z mówieniem, inne zostały częściowo sparaliżowane
Chodzi o trowafloksacynę - nowoczesny antybiotyk, który wynalazł Pfizer i o którego dopuszczenie na rynek (pod handlową nazwą Trovan) wówczas się starał.
To niejedyny kłopot, który miał z trowafloksacyną Pfizer. W 1999 r. okazało się, że może ona w nieodwracalny sposób uszkodzić wątrobę - jeśli stosuje się ją dłużej niż dwa tygodnie.
Cała reszta nie odbiega od lidera przekrętów :roll:

Torres
Szef
Posty: 1232
Rejestracja: 20:20, 26/mar/2017

Re: Korona 2020

Post autor: Torres » 13:32, 18/lut/2021

https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-p ... ze-5022911
Widać silne lobby popycha projekt na w sejmie.No cóż w Szwecji jest wręcz zakaz no ale jeśli w szwabii zalecają tylko FFP2 to u nas przecież też musi tak być.Przecież logicznym jest,że dla producentów każda inna maseczka to strata więc trzeba zrobić trochę zamieszania by swój produkt usankcjonować na rynku :lol:
Obowiązujące w Polsce przepisy w kwestii zasłaniania ust i nosa są wyjątkowo liberalne i absolutnie nie przystają do sytuacji – mówił w TVN24 były szef sanepidu Andrzej Trybusz. Zgodził się z nim doktor Wojciech Feleszko, który podkreślał, że "maseczki, których używamy dzisiaj, czy zasłanianie twarzy jakąś chustką, zupełnie nie zdaje egzaminu".
Jest wszak okazja bo obiecana III fala "już puka" czyli "u drzwi twoich stoję panie" nuci sobie minister :lol:
"jest bardzo istotne w aspekcie brytyjskiego wariantu" koronawirusa. - Zmiana prawa w tym zakresie jest koniecznie potrzebna
Jeśli ustawa wejdzie to wątpliwe jest by uchroniła nas przed III falą gdyż jest to zamysł "Wielkich" tego świata .Nie uchroni nas też w trybie długofalowym przed kolejną mutacją :lol:
https://wydarzenia.interia.pl/raporty/r ... Id,5057590
Laboratorium w Helsinkach wykryło nowy wariant koronawirusa - poinformowały fińskie władze medyczne. Patogen ma cechy wcześniej wykrytych wariantów - brytyjskiego i południowoafrykańskiego, ale jego "linia ewolucyjna jest inna"
:lol:
Z tą linią ewolucyjną to trzeba by było się zastanowić.
Tak więc jeśli /ponoć/ zgapiliśmy mutację brytoli /to wszystko wina profesorka Pircia bo miał się tym zajmować :lol: / to tym razem fiński musimy zatrzymać się u bram.
Zapewne maski FFP2 rozwiążą problem.
Z drugiej strony wypadałoby żeby i u nas wyłapać jakąś mutację.Zapewne świat z zapartym tchem obserwował by rozwój wypadków u nas,a w konsekwencji poszczególne państwa brałyby z nas przykład. Nasi ekszperci byli by na ustach wszystkich jak i w mediach wszelkich :lol: Już widzę Chorbana i Gluta :lol:
Można by rozpisać jakiś ogólnonarodowy konkurs na nazwę i wydaje się ,że trzeba by to już pchać przez sejm by znowu nie było po łebkach!
Np "ZakoOscypek2021 Sars Xb32d". Promocją na świat zająłby się zapewne niedościgniony w tych sprawach Orlen :roll:
Można z góry założyć,że każde szczepidło na naszym kraju dało by radę więc jest o co grać! Narodowy sukces i światowy splendor :roll:

Torres
Szef
Posty: 1232
Rejestracja: 20:20, 26/mar/2017

Re: Korona 2020

Post autor: Torres » 14:15, 18/lut/2021

Ja pier....lę :roll: Idzie jak po sznurku!
https://biznes.radiozet.pl/News/Zaostrz ... zamkniecia
Nieco większe odmrożenie gospodarki potrwa tylko chwilę: dane o zarażeniach budzą niepokój ekspertów, a rząd szykuje się do nadejścia trzeciej fali pandemii typując branże do ponownego zamknięcia. Jedna z nich znalazła się już na samej górze listy. a
...a ludziska jak te cielęta utożsamiają te fakty z Cifidem :roll: Włączyć myślenie i poukładać w głowie fakty!

Awatar użytkownika
Janusz Ławecki
Moderator
Posty: 434
Rejestracja: 15:11, 26/mar/2017
Imię: Janusz
Nazwisko: Ławecki
Miejscowość: Siemianowice Śląskie Hugo

Re: Korona 2020

Post autor: Janusz Ławecki » 14:52, 18/lut/2021

Szczerze mówiąc, to przez takie zarządzanie państwem przez wystąpienia w mediach, pogłębia tylko chaos. Oni celowo chcą nas zmęczyć tymi zapowiedziami, komentarzami i całym tym gównem medialnym. Mam już dość tego zamętu.
Wszyscy mówią "nie czyń drugiemu co tobie nie miłe"
A ja mówię: "czyń drugiemu to, co chciałbyś, żeby on uczynił tobie"
(największy ze wszystkich ludzi)

Torres
Szef
Posty: 1232
Rejestracja: 20:20, 26/mar/2017

Re: Korona 2020

Post autor: Torres » 15:08, 18/lut/2021

Oczywiście,że to jest celowe działanie.
To tzw zarządzanie chaosem czyli nic innego jak świadomie rozpieprzanie wszystkiego by przy okazji na zgliszczach budować pozycję lidera.
To tanie sztuczki ale przy dobrej modyfikacji można robić wszystko.
Tak według mnie jeszcze nie jesteśmy na ścianie więc ciągłe mącenie uchodzi bezkarnie....Ludzie to rozumieją ,umieją zinterpretować lecz nie chcą w to wierzyć gdyż odpowiedzi ich przerażają!

Torres
Szef
Posty: 1232
Rejestracja: 20:20, 26/mar/2017

Re: Korona 2020

Post autor: Torres » 18:24, 18/lut/2021

...a teraz typowy przykład manipulacji ale tym razem mega! :lol:
Niżej zamieszczony artykuł z przed raptem z przed 3 dni :roll:

https://zdrowie.wprost.pl/koronawirus/1 ... irusa.html
Minister zdrowia: W Polsce potwierdzono 8 przypadków brytyjskiej mutacji wirusa
"Kolejne raporty na ten temat będą przedstawiane co tydzień."

Mijają 3 dni i nowe info zmodyfikowane na okoliczność ponownego zamknięcia nas domu

https://wydarzenia.interia.pl/raporty/r ... Id,5057884
Brytyjska mutacja koronawirusa w Polsce. Rzecznik MZ: Około 10 proc. zakażeń
Chyba,że te 10 procent to te 8 przypadków :lol:
No i tak to wygląda dzień w dzień,godzina w godzinę.

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości